عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #کاهش جذب آب

نانو استون کالر

محصولی که پس از اعمال بر روی آجر،سنگ و به طور کلی نمای ساختمان خشک شده، جذب آب را کاهش داده و موجب تثبیت رنگ آن می شود.


عایق کاری نما

با سلام

در مورد عایق های رطوبتی نما آیا عایق رطوبتی بی رنگ برای روی آجر و سنگ وجود دارد؟


"کاهش جذب آب" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن