عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #چسب بتن سوپر

نانو چسب بتن 1000

محصولی است تک جزئی مایع با تن رنگ سبز با خاصیت روان کنندگی بعنوان چسب بتن سوپر برای ترمیم و چسباندن بتن قدیم به جدید دارای خصوصیت های برتر با کاربرد زیاد است


"چسب بتن سوپر" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن