عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #نمای صاف

نانو پودر 2

نسل پیشرفته هیدرامنت 1 است که تمام خصوصیات هیدرامنت1 را دارا است، با این فرق که برای سیمانکاری نما خصوصا نمای سیمانی و خاصیت روان کنندگی بیشتری را داراست .


آب بندی بتن

عایق های شما برای آب بندی بتن هم استفاده میشود؟


"نمای صاف" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن