عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #عایقکاری پارکینگ

عایق‎کاری پارکینگ برج روشا

عایقکاری پارکینگ برج روشا فرمانیه با عایق رطوبتی نانو کالر ساخت نانوشیلد، انجام شد. عایق رطوبتی نانو کالر در رنگهای مختلف جهت آببندی پارکینگ و آبنما بکار میرود.


"عایقکاری پارکینگ" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن