عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #سیمان کاری نما

نانو پودر 2

نسل پیشرفته هیدرامنت 1 است که تمام خصوصیات هیدرامنت1 را دارا است، با این فرق که برای سیمانکاری نما خصوصا نمای سیمانی و خاصیت روان کنندگی بیشتری را داراست .


نانو پودر 1

یکی از بدترین مشکلات سیمانکاری خصوصا در نما جذب آب بالا و ترک خوردن موزائیکی سیمانکاری اولیه است که هیدرانت برای رفع این مشکل طراحی و ساخته شده است.


عایق نما سیمانی

برای نما سیمانی هم مناسب است؟

عمر و دوام در نمای بیرونی برای این عابق چقدر است

قیمت هر کیلو چقدر است

برای هر متر چقدر مصرف می شود


آب بندی بتن

عایق های شما برای آب بندی بتن هم استفاده میشود؟


"سیمان کاری نما" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن