عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #رنگ آب بند داخلی ساختمان

اجرای نانو کالر در مجتمع تجاری روشا

برای آب بندی کف و دیواره ساختمان روشا از عایق رطوبتی رنگی نانو کالر استفاده شد. عایق رطوبتی نانوکالر توسط تیم اجرایی نانوشیلد با بهترین کیفیت و به سرعت اجرا شد.


رنگ آب بند برای داخل ساختمان

سلام یک دیوار گچی داخل منزل داریم از بیرن سیمان وسنگ است علیرغم ایزوگام روی لبه فوقانی دیوار از بیرون وقتی دیوار بیرونی در اثر باران یا ترشحات باران واب خیس می شود از داخل لکه های بزرگ زرد ناشی از نفوذ رطوبت در دیوار گچی ایجادمی شود دیوار بیرون چون حیاط همسایه است امکان عایق سازی بیشتر ندارد بعلت ممانعت همسایه. ایا امکان دارد بر روی دیوار گچی داخلی رنگ عایقی مالیده یا نقاشی شود مثل رنگ ومشکل حل شود یا راه حل چیست


"رنگ آب بند داخلی ساختمان" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن