عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #ایزولاسیون بام

عایق کاری بام در ایرانشهر

برای عایق کاری پشت بام ساختمان فرمانداری ایرانشهر از عایق رطوبتی نانوبام همراه با مش پشم شیشه استفاده شد. این عایق رطوبتی جدید تا 15 سال گارانتی دارد.


عایق رطوبتی نانو بام

محصولی است تک جزئی برای ایزولاسیون بام ( Roof coating ) شامل لاتکس و پودر ارگانومنیرال برنگ سفید کاربرد دارد.


"ایزولاسیون بام" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن