عایق های رطوبتی نانوشیلد

جستجوی عبارت : رنگ روغنی

عایق رطوبتی نانو بام

محصولی است تک جزئی برای ایزولاسیون بام ( Roof coating ) شامل لاتکس و پودر ارگانومنیرال برنگ سفید کاربرد دارد.


پیگمنت چیست؟

پیگمنت ها رنگدانه هایی هستند که در محلول رنگ بحالت معلق در میایند و موجب رنگی شدن سطوح و محمل خود می شوند. پیگمنت های معدنی و آلی برای رنگ آب پایه و رنگ روغن


رنگ اکریلیک داخلی

برای رنگ آمیزی داخل ساختمان نیاز به رنگی با کیفیت بالا و بادوام داریم که بدون بو وسمیت باشد. رنگ اکریلیک نیم براق بسیار مناسب این حالت است. رنگی قابل شستشو است.


رنگ اکریلیک

رنگ اکریلیک: برای رنگ کردن سطوح داخلی و خارجی دیوارهای ساختمان بهترین گزینه رنگهای اکریلیک پایه آب هستند که نسبت به رنگ های روغنی سالم تر و با کیفیت تر می باشد.


عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن