عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانو استون کالر

محصولی است تک جزئی مایع سفید رنگ پایه آبی از نانو آکریلیک که پس از خشک شدن تشکیل لایه شیشه ای بر روی کار ایجاد می نماید که بر روی آجر، سنگ، سیمان بتن و کلیه مصالح بنائی قابل اعمال است،شوره آجرنما را از بین برده باعث کاهش چشمگیر جذب آب زیر کار می شود.

نانو استون کالر

عایق رطوبتی نانو استون کالر محصولی است تک جزئی مایع سفید رنگ پایه آبی از نانو آکریلیک که پس از خشک شدن تشکیل لایه شیشه ای بر روی کار ایجاد می نماید که بر روی آجر، سنگ، سیمان بتن و کلیه مصالح بنائی قابل اعمال است، شوره آجرنما را از بین برده باعث کاهش چشمگیر جذب آب زیر کار شده و بدلیل ریزدانگی بداخل مصالح زیر کار نفوذ کرده و رنگ واقعی سنگ و آجر را تثبیت می کند، با قلم مو و اسپری قابل پاشیدن است مقاومت بسیار بالائی در مقابل نور خورشید دارد و زرد نمی شود و نما را براق نمی کند.

مقدار مصرف:

هر کیلو از این محصول در یک دست بسته به میزان جذب آب زیر کار سطحی در حدود 10 الی 15 متر را پوشش میدهد. در نماهای سیمان ابزار خورده ترک های احتمالی را پر کرده و باعث ماندگاری بیشتر می گردد.

نانو آردوکالرنانوکالر

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن